Gerhard Svenning AS

Anlegg

Veibygging
Vinter/sommervedlikehold
VA anlegg
Masseforflytning/transport
Tomteutgraving, Bergsprengning

Steinbrudd

Uttak/bearbeiding stein/pukk – og grusmatriell for salg. Vi har et stort utvalg av masser som leveres entreprenører og private.

Kontakt oss for ditt massebehov!

Natursteinsmur

Gjennom de ulike anleggs-prosjekt vi har deltatt i er det alltid behov for en pen avsluttning/beplantning, dette er noe vi har sterk erfaring på.

Kontakt oss befaring, ideer og gjennomgang for deres område-forskjønning av uteområde.

Maskinpark

Vi har en stor maskinpark og tar på oss små og store oppdrag, avretting og komprimering.

Vi har det meste fra minigraver til 45 tonn’s maskiner.

Sprenging

Vi utfører store og små sprengningsarbeider. Her har vi lang og god erfaring for ulike oppdrag.

Transport

Alt fra massetransport til flytting av større maskiner, kontakt oss for dine oppdrag.

Rivning og sanerings-tjenester

Rive og saneringsrapport utføres, kartlegging av byggmasse og rivningsarbeide. Kontakt oss for ditt oppdrag.

Vedlikehold

Vi utfører vintervedlikehold på næringsområder. Kontakt oss for en sesongavtale!

Kran/container

Vi utfører laste/losseoppdrag og leier ut containere med transport til deponi. Trenger du noe av disse tjenestene? Kontakt oss for ditt oppdrag.

Manuelt arbeid

Vi tilrettelegger og bistår med legging av brostein og lignende arbeider

Landmåling

Nøyaktig oppmåling av terreng og tomtegrenser. 

Utstikking og dokumentasjon av rør og ledningsnett med mer

Leter du etter noe?